Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftime për Dhënie të Kontratës

Contract Award Notice for Health Insurance Fund Management Coaching

Contract Award Notice_IT Equipment and communication infrastructure for HFA

Contract Award Notice_Technical Audit Administrative data verification for the pilot CBPP