Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftimi për dhënie të kontratës për pajisje mjekësore

Contract-award-notice-for-medical-equipment