Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftimin me sqarime shtese për aktivitetin e prokurimit qe është ne proces me titull “Equipment supply for the cardio surgery