Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftimin per Kontratë për Furnizim me paisje mjekësore

SPN_Invitation for Bids for Medical Equipment for Mother and Child hospitals_fin.doc. a.b