Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftimper anulim te konkursit per pozitat , Shef i Divizionit të SISH dhe Teknik i Farmacisë

Njoftimper anulim te konkursit  per  pozitat ,  Shef i Divizionit të SISH dhe Teknik i Farmacisë