Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Odat e Profesionistëve Shëndetësor

Njoftim:

Në linkun si në vijim gjeni rezultatet e Odës së Mjekëve të Kosovës: – https://www.facebook.com/Oda.Mjekeve.Kosoves/

Njoftim:

Më datë 22.03.2016 u mbajt Kuvendi i V-të i Odës së Fizioteraputëve të Kosovës. Në kuadër të këtij takimi ishte paraparë të votohet për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve : 1. Komisioni për Licencim, 2. Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional, 3. Komisioni për Buxhet dhe Financa, 4. Komisioni për Edukim Specialistik, 5. Komisioni për praktikën private Profesionale, 6. Komisioni i solidaritetit dhe ndihmës reciproke, 7. Komisioni për çështje etike. Të gjithë këta anëtarë u zgjodhën me votim te hapur pro, me pjesëmarrjen e 38 anëtarëve të Odës së Fizoterapeutëve të Kosovës.

Komisioni për Licencim:

 1. Eqrem Gara – Kryetar i Komisionit
 2. Dëfrim Pinduku
 3. Naser Lahu
 4. Fidan Gashi
 5. Sabit Hajra

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional:

 1. Ismet Shalaj – Kryetar i Komisionit
 2. Merita Martinaj
 3. Diellza Zeka
 4. Sylejman Miftari
 5. Mirsad Bajrami

Komisioni për Buxhet dhe Financa:

 1. Nysret Ymeri – Kryetar i Komisionit
 2. Shukrije Dema
 3. Kaltrina Rudi
 4. Visar Bllaca
 5. Bujar Zekolli

Komisioni për Edukim Specialistik,

 1. Shkurte Rrecaj – Kryetar i Komisionit
 2. Kushtrim Zhjeqi
 3. Adem Hykolli
 4. Petrit Palushi
 5. Dafina Hasi

Komisioni për praktikën private Profesionale:

 1. Syret Demiri – Kryetar i Komisionit
 2. Osman Hajredini
 3. Ardiana Krasniqi
 4. Naim Brahimaj
 5. Driton Tifeku

Komisioni i solidaritetit dhe ndihmës reciproke: 1. Fadil Muzlijaj – Kryetar i Komisionit

 1. Irfan Kadriu
 2. Fitore llapjani
 3. Vjollca Matoshi
 4. Gerantina Belegu

Komisioni për çështje etike:

 1. Fitnete Seta – Kryetare e komisionit
 2. Arbian Gërxhaliu
 3. Bardhyl Ukshini
 4. Vullnet Halili
 5. Shpresa Hoxha

Njoftim

Statuti I Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionisëve të tjerë shëndetësorë

Njoftim

Sot më datë 16.11.2015 u mbajt Kuvendi i III-të i Odës së Fizioteraputëve të Kosovës. Në kuadër të këtij takimi është paraparë të votohet për zgjedhjen e anëtarëve për organet : Kryetar i Gjyqit të Nderit, Anëtarë të Gjyqit të Nderit, Këshillin Etik, Prokuror si dhe Zëvendës Prokuror të Odës së Fizioteraputëve të Kosovës por në mungesë të aplikacioneve zgjedhja e këtyre anëtarëve është miratuar nga KQZ dhe anëtarët e OFK sipas aplikimeve përkatëse .

Meqenëse nuk kishte aplikues për Kryetar të Gjyqit të nderit, me propozim dhe pastaj me miratim të shumicës së anëtarëve të OFK-së kryetare u zgjodh Florije Hasani.

Anëtar të Gjyqit të Nderit:

 1. Arbonre Ibrahimaj
 2. Isuf Maraj
 3. Valentina Rexhi

Anëtar për Këshillin Etik:

 1. Arben Krasniqi
 2. Arjeta Azemi
 3. Blerta Hasani
 4. Ylber Shaqiri

Prokuror

 1. Zheralldin Durguti

Zëvendës Prokuror

 1. Filloreta Berisha

Po ashtu gjatë kësaj mbledhje u prezantua puna e komisioneve për hartimin e Statutit të Odës së Fizioterapeutëve, Rregullores së Punës të Odës së Fizioterapeutëve, Kodit Etik  si dhe komisioni për hartimin e Logos së Odës së Fizioteraputëve të Kosovës.

 1. Anëtarët e komisionit për hartimin e logos të  Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës prezantuan punën e tyre si dhe propozuan për miratim të njërës nga tri logot e punuara por meqenëse nuk ishin të pajtimit shumica e anëtarëve atëherë u shty afati për miratim.
 2. Anëtar të komisionit për hartimin e Kodit Etik të  Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës prezantuan po ashtu punën e tyre si komision ku u propozuan anëtarëve të OFK-së për miratim mirëpo edhe këtij komisioni ju propozua që të shtyjnë afatin për punë dhe ta prezantojnë në takimin e radhës për miratim.
 3. Anëtarët e komisionit për hartimin e Rregullores së punës të  Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës kanë kërkuar që të shtyhet afati për punë edhe për një kohë meqenëse puna e për miratim të rregullores nuk është përfunduar akoma.
 4. Anëtarë të komisionit për hartimin e  Statutit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës  prezantuan punën e tyre ku si komision ata propozuan që të miratohet Statuti i OFK i cili pas disa diskutimeve me 41 vota për dhe 1 abstenim u miratua Statuti i Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës.

Njoftim

Nga mbajtja e takimit të anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Sekretariatit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor  (për ODËN E FIZIOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS) me datë 13.11.2015  sipas aplikimit u certifikuan kandidaturat e mëposhtme:

 1. Kryetar i Gjyqit të Nderit Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës:
 2. Anëtar i Gjyqit të Nderit Oda e Fizioteraputëve të Kosovës:

Arbnore Ibrahimaj

Isuf Maraj

Valentina Rexhi

 1. Këshilli Etik Oda e Fizioteraputëve të Kosovës:

Arben Krasniqi

Arjeta Azemi

Blerta Hasani

Ylber Shaqiri 

 1. Prokuror i Odës së Fizioteraputëve të Kosovës:

Zheralldin Durguti 

 1. Zëvendës Prokuror i Odës së Fizioteraputëve të Kosovës

Filloreta Berisha

Në mungesë të aplikacioneve për votim Komisioni Qendror Zgjedhur miratoj gjitha aplikacionet për organet përkatëse për të cilat kanë aplikuar anëtarët e Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës.

 

Njoftim

Të nderuar anëtarë të Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës,

Më lejoni që në emër të Komisionit Qendror Zgjedhor të ju ftojë të merrni pjesë në Kuvendin e III-të të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës.

Kuvendi do të mbahet me datën 16 nëntor 2015 duke filluar nga ora 09:30Hotel EmeraldPrishtinë.

Të bashkangjitur gjeni agjendën.

Agjenda për Kuvendin e III-të të OFK

 

Njoftim

Njoftim për shtyrje të afatit për aplikim për të interesuarit për 5 organet e mëposhtme të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës:

1. Kryetar i Gjyqit të Nderit i OFK
2. Anëtarë i Gjyqit të Nderit i OFK
3. Anëtarë i Këshillit Etik i OFK
4. Prokuror i OFK
5. Zëvendës Prokuror i OFK.
Aplikimi mund të bëhet deri me datë 12 Nëntor në ora 14:00 dhe të dorëzohen në zyrën nr 019 në Ministrinë e Shëndetësisë.

APLIKACION Anëtar i Gjyqit të Nderit OFK

APLIKACION Këshilli Etik OFK

APLIKACION Kryetar i Gjyqit të Nderit OFK

APLIKACION Prokuror OFK

APLIKACION Zëvendës. Prokuror OFK

 

 

Njoftim

Njoftimin  për shtyrje të afatit  për aplikim për të interesuarit për 5 organet e mëposhtme të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës:

Aplikimi mund të bëhet nga data 21 Tetor  deri 06 Nëntor 2015 dhe të dorëzohen në zyrën nr 019 në Ministrinë e Shëndetësisë.

 

 1. Kryetar i Gjyqit të Nderit i OFK  APLIKACION Kryetar i Gjyqit të Nderit OFK
 2. Anëtarë i Gjyqit të Nderit i OFK APLIKACION Anëtar i Gjyqit të Nderit OFK
 3. Anëtarë i Këshillit Etik i OFK APLIKACION Këshilli Etik OFK
 4. Prokuror i OFK APLIKACION Prokuror OFK
 5. Zëvendës Prokuror i OFK. APLIKACION Zëvendës. Prokuror OFK

 

Njoftim

Aplikimi për organet Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës mund të bëhet nga data 21 tetor  deri 30 tetor 2015 dhe të dorëzohen në zyrën nr 019 në Ministrinë e Shëndetësisë.

APLIKACION Zëvendës. Prokuror OFK

APLIKACION Kryetar i Gjyqit të Nderit OFK

APLIKACION Anëtar i Gjyqit të Nderit OFK

APLIKACION Këshilli Etik OFK

APLIKACION Prokuror OFK

 

NJOFTIM

Në emër të Kryetares të Odës së Mjekëve të Kosovës Dr. Zylfije Hundozi  ftoheni të merrni pjesë në Kuvendin e V-të të punës së Odës së Mjekëve të Kosovës.

Kuvendi do të mbahet me dt:  22 Tetor duke filluar nga ora 09:30 në hotel Emerald në Prishtinë.

 

NJOFTIM

Sot më datë 28.09.2015 u mbajt Kuvendi i II-të i Odës së Fizioteraputëve të Kosovës. Në kuadër të këtij takimi është paraparë të votohet për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Mbikëqyrës të Odës së Fizioterapeutëve.

Sipas aplikimit të kandidatëve, votimi i 44 anëtarëve pjesëmarrës ( 59 anëtarë ka gjithsej) të OFK është bërë me votim të fshehtë ku sipas Statutit të Përkohshëm të OFK 4 anëtarë janë zgjedhur për Këshillin Drejtues dhe 5 anëtarë për Këshillin Mbikëqyrës.

Anëtarë të Këshillit Drejtues janë zgjedhur:

 1. Feim Gashi
 2. Samire Deliu
 3. Visar Memaj dhe
 4. Genc Povataj

Anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës janë zgjedhur:

 1. Bekim Haxhiu
 2. Shqiponjë Behrami
 3. Ardian Kadolli
 4. Veton Morina
 5. Bajrush Hoti.

Me propozim të kryetares  Dafinë Ibrahimi – Kaquri  nënkryetar të OFK u zgjodhën :

 1. Irfan Halimi dhe
 2. Burim Fekaj.

Po ashtu gjatë kësaj mbledhje u propozuan edhe anëtarët e komisioneve si në vijim:

Anëtarë të komisionit për hartimin e  Statutit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

 1. Bekim Haxhiu
 2. Adem Hykolli
 3. Isuf Maraj
 4. Shukrie Dema
 5. Teuta Shala

Anëtar të komisionit për hartimin e Kodit Etik të  Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës:

 1. Arben Krasniqi
 2. Isak Shabani
 3. Dëfrim Pinduku
 4. Filloreta Berisha
 5. Diellza Zeka

Anëtarë të komisionit për hartimin e Rregullores së punës të  Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës:

 1. Vjollca Matoshi
 2. Fitnete Seta
 3. Eqrem Gara
 4. Osman Hajredini
 5. Valentina Rexhi

Anëtarë të komisionit për hartimin e llogës të  Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës:

 1. Visar Bllaca
 2. Arbnore Ibrahimaj
 3. Shpresa Hoxha
 4. Mirsad Bajrami
 5. Sylejman Miftari.

 

NJOFTIM

Aplikacionet për të interesuarit për 5 komisionet e OIK:

 1. Aplikacioni për anëtarë të komisionit për Cështje Etike
 2. Aplikacioni për anëtarë të komisionit për Edukim Specialistik
 3. Aplikacioni për anëtarë të komisionit për Licencim me pergatitje të lartë
 4. Aplikacioni për anëtarë të komisionit për Licencim me përgatitje të mesme
 5. Aplikacioni për anëtarë të komisionit për Praktikë Private

Aplikimi mund të bëhet nga data 23 – 28 Shtator 2015 dhe të dorëzohen në zyrën nr 12 në Ministrinë e Shëndetësisë

 

NJOFTIM

Të nderuar anëtar të Kuvendit të Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor,

Më lejoni që në emër të Kryetarit të Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor z. Naser Rrustemaj dhe Komisionit Qendror Zgjedhor të ju ftojë të merrni pjesë në Kuvendin e V-të të punës së Odës së Infermierëve , Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor.

Kuvendi do të mbahet me dt:  30 Shtator duke filluar nga ora 09:00 në hotel Emerald në Prishtinë.

Agjenda per Kuvendin e V-të të OIK 30 09 2015

 

Të nderuar anëtarë të Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës,

Komisioni Qendror Zgjedhor ju ftonë të merrni pjesë në Kuvendin e dytë të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës. Kuvendi do të mbahet me dt. 28 Shtator 2015 duke filluar nga ora 10:00Hotel Emerald në Prishtinë.

Të bashkangjitur gjeni agjendën.

Agjenda për Kuvendin e II-të të OFK

Nga mbajtja e takimit të anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Sekretariatit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor  (për ODËN E FIZIOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS) me datë 21.09.2015 u certifikuan kandidaturat e mëposhtme:

 

1.Këshilli Drejtues për Odën e  Fizioterapeutëve të Kosovës:

 1. Dëfrim Pinduku
 2. Feim Gashi
 3. Genc Povataj
 4.  Samire Deliu
 5. Sabit Hajra
 6. Teuta Shala
 7. Visar Memaj

 

2.Këshilli Mbikëqyrës për Odën e  Fizioterapeutëve të Kosovës:

 1. Ardian Kadolli
 2. Bajrush Hoti
 3. Bekim Haxhiu
 4. Dafina Hasi
 5. Shqiponja Behrami
 6. Valentina Rexhi
 7. Veton Morina

Njoftim për shtyerje të afatit për aplikim për Këshillin Drejtues dhe Këshillin Mbikëqyrës të Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

Pra, aplikimi mund të bëhet nga data 07 – 18 Shtator 2015 dhe të dorëzohen në zyrën nr 019 në Ministrinë e Shëndetësisë.

Njoftim për anëtarët e Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

Fillon sot aplikimi për Këshillin Drejtues dhe Këshillin Mbikëqyrës të kësaj ode

Prishtinë, 5 shtator 2015

Komisioni Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor të Kosovës në takimin e fundit ka vendosur që Kuvendi i radhës i Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës, të mbahet më 18 shtator 2015 në ora 10:00. (Për vendin e takimit, anëtarët e Kuvendit të Odës do të njoftohen në ndërkohë). Në këtë Kuvend, anëtarët e Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës do të zgjedhin Këshillin Drejtues dhe Këshillin Mbikëqyrës dhe do të formohen Komisionet për Statutin dhe Rregulloren e Odës si dhe Komisioni për emblemën e kësaj ode. Në ndërkohë, nga data 7-15 shtator 2015 të interesuarit për Këshillin Drejtues dhe Këshillin Mbikëqyrës nga radhët e anëtarëve të Kuvendit të Odës , duhet të aplikojnë për këto pozita duke siguruar nga 3 nënshkrime të anëtarëve të Kuvendit për përkrahje, derisa fletë-aplikacionet mund t’i shkarkojnë në njoftimin e mëposhtëm.

Njoftim

Njoftimi dhe aplikacionet për të interesuarit për:

Aplikacioni për Këshillin Drejtues OFK

Aplikacioni për Këshillin Mbikëqyrës OFK 

 

FTESË

Të nderuar anëtarë të Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës,

Në emër të Komisionit Qendror Zgjedhor jeni të ftuar të merrni pjesë në Kuvendin e Konstituiv të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

Kuvendi do të mbahet me dt. 08 Korrik 2015, duke filluar nga ora 10:00Hotel International në Prishtinë.

Të bashkangjitur gjeni agjendën dhe ftesën.

Agjenda për Kuvendin e I-rë të OFK
Ftesë për Kuvendin e I-rë Konstituiv të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

 

Njoftim për Odën e Fizioterapeutëve
30 Qershor 2015

TË NDERUAR,

KOMISIONI QENDROR ZGJEDHOR NË MBLEDHJEN E MBAJTUR ME DATË 29.06.2015 SHQYRTOJ TË GJITHA APLIKACIONET PËR ANËTARË TË KUVENDIT TË ODËS SË FIZIOTERAPUTËVE TË KOSOVËS DHE PASI VLERËSOJ SE NUK KA PENGESA LIGJORE TË NJËJTIT I CERTIFIKOJ.

MEQENËSE NË ASNJË NJËSI ZGJEDHORE NUK KA KANDIDATURA MË SHUMË SE NUMRI I PËRCAKTUR PËR NJËSI ZGJEDHORE, KQZ VENDOSI QË TË NJËJTIT TË KOOPTOHEN PA PROCES ZGJEDHOR.

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KUVENDIT DO TË MBAHET ME DATË 08 KORRIK 2015 NGA ORA 10:00 ( PËR VENDIN DHE DETAJE TJERA DO TË PUBLIKOJMË FTESË DHE AGJENDË TË VECANTË).

APLIKIMI PËR KRYETAR TË KUVENDIT DO TË FILLOJ NGA 30 QERSHOR DERI ME 7 KORRIK 2015 DERI NË ORA 14:00 DHE DUHET TË DORËZOHEN NË ZYRËN 101 NË MINISTRINË E SHËNDETËSISË.

NË PAJTIM ME RREGULLOREN MBI PROCEDURËN E KANDIDIMIT, MËNYRËN E ZGJEDHJES DHE REVOKIMIN E ANËTARËVE TË ODËS SË FIZIOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS CDO KANDITATURË PËR KRYETAR DO TË MBËSHTETET NGA 5 NËNSHKRIME TË ANËTARËVE TË ZGJEDHUR TË KUVENDIT. SECILI ANËTARË I KUVENDIT MUND TË MBËSHTES VETËM NJË KANDITATURË.

ANËTARËT E KUVENDIT TË ODËS PËR FIZIOTERAPEUTË TË KOSOVËS

LISTA PËRFUNDIMTARE E ANËTARËVE TË KUVENDIT TË ODËS SË FIZIOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS

Aplikacioni për Kryetar të Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

 

NJOFTIM PËR ODËN E FIZIOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS

Prishtinë, 18 qershor 2015

Në mbledhjen e sotme të mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Odat e Profesionistëve Shëndetësor të Kosovës, ka aprovuar listat finale votuese për zgjedhjet për Odën e Fizioterapeutëve të Kosovës.
Në këtë takim, gjithashtu është përcaktuar edhe numri i anëtarëve që do të caktojë secila njësi zgjedhore për Kuvendin e Odës ( bashkëngjitur në veb faqen e MSh-së).
KQZ njofton kandidatët për Kuvendin e Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës se aplikimi për zgjedhje, përmes plotësimit të formularëve përkatës që janë të bashkëngjitur me këtë njoftim në veb faqen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe mund të shkarkohen, do të fillojë të premten më 19 qershor dhe do të mbyllet pas një jave, më 26 qershor 2015, në ora 14:00.
Pas kësaj, do të bëhet certifikimi i kandidaturave për Kuvendin e Odës së Fizioterapeutëve.
Zgjedhjet për njësitë zgjedhore do të mbahen më 3 korrik 2015, kurse, kandidatët, fletë-aplikacionet me nga tre nënshkrime, duhet t’i dorëzojnë në Ministrinë e Shëndetësisë, zyrat nr. 107 dhe nr. 012, çdo ditë pune.
Kandidatët që aplikojnë për zgjedhje ndërkaq, duhet ta kenë mbështetjen me nga tre nënshkrime autentike nga njësia përkatëse votuese, ndërsa asnjë anëtar i ndonjë njësie votuese nuk ka të drejtë t’i jap nënshkrimin më shumë se një kandidati.

 

Fizioterapeutet Sektori Privat

Statuti dhe Rregullorja e Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

05-Vendimi me numrin e anëtarëve të cilët do të zgjedhen apo delegohen për secilën njësi përkatëse , listat përfundimtare me emrat e fizioterapeutëve si dhe vendimet e komisionerëve për njësitë zgjedhore

Aplikacioni për Anëtarë të Kuvendit të Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës

 

 

Njoftimi dhe aplikacionin për të interesuarit për dy komisionet e OIK:

 

 1. Anëtarë i komisionit për Buxhet dhe Financa në OIK (Aplikacioni për anëtarë të komisionit për buxhet dhe financa të OIK) dhe
 2. Anëtarë i komisionit për solidaritet dhe ndihmë reciproke në OIK (Aplikacioni për anëtarë të komisionit për solidaritet dhe ndihmë reciproke të OIK).

Aplikimi mund të bëhet nga data 05 – 11 Qershor 2015 dhe të dorëzohen në zyrën nr 12 në Ministrinë e Shëndetësisë

Po ashtu njoftohen anëtarët e Kuvendit të OIK se kuvendi I IV-të I OIK mbahet me datë 12 Qershor 2015 nga ora 09:00.

 

NJOFTIM

Nga mbajtja e Kuvendit të III-të të Odës Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor më datë 27.03.2015 bazuar në votim u zgjodhën  anëtarët e mëposhtëm:

 

Kryetar i Gjyqit të Nderit të OIK

 

Bekim Grabovci 61 vota

 

Anëtarë të Gjyqit të nderit të OIK

 

Bekim Vehapi 34 vota

Naile Nitaj  23 vota

Agron Nebiu  20 vota

 

Prokuror të OIK

 

Bekim Sejdiu 103 vota

 

Zëvendës Prokuror të OIK

 

Agron Suma 77 vota

 

Këshilli Etik për OIK

 

Besnik Rrmoku 24 vota

Fetije Huruglica 22 vota

Murtez Jashari 15 vota

Xhafer Januzi 15 vota

 

NJOFTIM

Nga mbajtja e takimit të anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Sekretariatit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor me datë 24.03.2015 u certifikuan kandidaturat e mëposhtme:

 

Kryetar i Gjyqit të Nderit të OIK

 

Bekim Grabovci

Naime Brajshori

Sead Zeka

 

Anëtarë të Gjyqit të nderit të OIK

 

Agron Nebiu

Bekim Vehapi

Hasan Asllani

Naile Nitaj

Naser Miftari

Rukije Pllana

 

Prokuror të OIK

 

Bekim Sejdiu

Nezir Metolli

 

Zëvendës Prokuror të OIK

 

Agron Suma

Flurije Kryeziu

Shqipe Gashi

 

Këshilli Etik për OIK

 

Besnik Rrmoku

Bexhet Skeraj

Fetije Huruglica

Murtez Jashari

Petrit Beqiri

Servete Rexha

Sheip Luma

Shukrane Zhubi

Tamer Hero

Xhafer Januzi

 

NJOFTIM

Gjeni aplikacionet si në vijim për Odën e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor:


1. aplikacioni për kryetar te gjyqit te nderit 
2. aplikacioni për anetar te gjyqit te nderit

3. aplikacioni për Prokuror te OIK 

4. aplikacioni për zv Prokuror te OIK

5.  aplikacioni për Keshillin etik 


Koha e aplikimit fillon nga 11-23 mars, dhe aplikacionet dorëzohen në zyret 025 b dhe 101 në Minsitrinë e Shëndetësisë.

 

 

NJOFTIM

Kliko këtu: NJOFTIM PËR ODËN E INFERMIERËVE (2)

 

Njoftim

Njoftohen të gjithë të interesuarit anëtarë të Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor për të drejën e aplikimit për këshillin drejtues dhe këshillin mbikëqyrës, aplikim të cilin mund ta bëjnë nga data 10 deri me datë 20 Shkurt 2015 në Ministrinë e Shëndetësisë në zyrën 25b dhe 101.  Më poshtë gjeni fletaplikacionet:

Aplikacioni për Këshillin Drejtues OIK

Aplikacioni për Këshillin Mbikqyrës OIK

NJOFTIM

Lista përfundimtare e anëtarëve të Odës Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor si dhe lista e sektorit privat të cilat i kanë deleguar emrat e infermierëve nga institucioni i tyre:

ANËTARËT E KUVENDIT TË ODËS SË INFERMIERËVE.

Sektori PrivaT

NJOFTIM

Prishtinë, 16 janar 2015

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Odat e Profesionistëve Shëndetësor certifikoi sot në mbledhjen e mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë rezultatet përfundimtare për Odën e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor.

Kësaj liste finale në ndërkohë do t’i shtohen edhe 10 përfaqësues nga sektori privat, 10 përfaqësues nga diaspora dhe fituesit e zgjedhjeve nga njësitë zgjedhore në QKMF Shtime, QKMF Skenderaj dhe në IMP Gjakovë.

Kuvendi i Odës së Infermierëve, mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor do të mbahet më 23 janar 2015.

Bashkëngjitur Lista përfundimtare e zgjedhjeve për Kuvendin e Odës së Infermierëve…

LISTA e rezultateve përfundimtare për Oden e Infermierëve

LISTA e shtuar: QKMF – Shtime, QKMF – Skenderaj, IMP- Gjakovë dhe Shoqata e regjistruar e Profesionistëve nga Diaspora 

Sektori Privat dhe Instituti Special Shtime
aplikacioni-per-kryetar-te-odes-se-infermiereve

 

Njoftim për Odën e Infermierëve të Kosovës

Prishtinë, 14 janar 2015

Komisioni Qendror Zgjedhor për Odën e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor të Kosovës në takimin e sotëm (14. 01. 2014) të mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë ka konfirmuar listën preliminare të zgjedhjeve për Odën e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor, të dalë nga zgjedhjet e mbajtura më 13 janar 2014.

Përveç publikimit të Listës preliminare, KQZ vendosi që në tre Komuna: QKMF Shtime; QKMF Skënderaj dhe QKMF Viti, zgjedhjet të mbahen më 19 janar ( e hënë) 2015.

Gjithashtu , KQZ vendosi që afati për aplikim për kandidatët për kryetar të Odës së Infermierëve të fillon nga moment i shpalljes së rezultateve përfundimtare që do të bëhet të enjten më 16 janar 2015 (pas shqyrtimit të ankesave eventuale brenda afatit ligjor) e deri më 22 janar 2015, në ora 12:00.

Pas kësaj kohe, aplikacionet për këtë pozitë nuk do të pranohen.

Kandidatët që sigurojnë nga 10 nënshkrime prej të përzgjedhurve  në Kuvendin e Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor kanë të drejtën për të  kandiduar për kryetar të kësaj Ode.

Kuvendi inaugurues i Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor mbahet më 23 janar 2015 në Prishtinë.

 

Njoftim:

Më poshtë gjeni listën finale të kanditatëve për zgjedhjet për Kuvendin e Odës së Infermierisë, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësorë.

LISTA FINALE ODA E INFERMIERËVE-

Njoftim

Në mbledhjen e mbajtur më 30 dhjetor 2014, Komisioni Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor të Kosovës, ka certifikuar kandidatët për zgjedhje për Kuvendin e Odës së Infermierëve në ato njësi zgjedhore ku janë kompletuar aplikacionet, ndërkohë që për njësitë zgjedhore ku numri i kandidatëve ka qenë më i vogël se numri i atyre që zgjidhen apo ka mungesë të plotë të aplikacioneve, të zgjatet afati deri me datën 8 janar 2015.

Zgjedhjet në njësitë zgjedhore do të mbahen më 13 janar, kurse Kuvendi i Odës së Infermierëve më 23 janar 2015.

Në vijim gjeni listat preliminare të kandidatëve për Kuvendin e Odës së Infermierëve të Kosovës.

Listat preliminare për kandidatët për Kuvendin e Odës së Infermierëve:

Aplikuesit per Kuvendin e Odes se Infermiereve-Lista 1

Aplikuesit per Kuvendin e Odes se Infermiereve Lista 2

Aplikuesit per Kuvendin e Odes se Infermiereve te Kosoves Lista 3

Aplikuesit-per-Kuvendin-e-Odes-se-Infermiereve Spitalet Rajonale

Njoftim

05-Vendimi i ndryshimeve i Odës për Infermieri, Mami dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë për QKMF-Pejë

Njoftim

Prishtinë, 30 dhjetor 2014

Komisioni Qendror për Odat e Profesionistëve Shëndetësor në Republikën e Kosovës ka ftuar Shoqatën Federale të Odës së Infermierëve të Gjermanisë dhe Odën e Infermierëve të Polonisë për të marrë pjesë si mysafir nderi në Kuvendin inaugurues të Odës së Infermierëve të Kosovës, që pritet të mbahet më 23 janar 2015. Paraprakisht, zgjedhjet nëpër njësitë zgjedhore për përfaqësim në Kuvend, pritet të mbahen më 13 janar 2015.

Kjo ftesë këtyre dy odave u është bërë në shenjë falënderimi për përkrahjen që kanë dhënë në organizimin e procesit zgjedhor për Odën e Infermierëve të Kosovës.

Njoftim

Komisioni Qendror Zgjedhor dje me dt.28.12.2014 ka vendosur që të filloj koha e aplikimit  për organet konstituive të Odës së Stomatologëve.

 1. Aplikacioni për Kryetar të Gjyqit të Nderit;
 2. Aplikacioni për anëtar të Gjyqit të nderit të OSK-së;
 3. Aplikacioni për Prokuror të OSK-së;
 4. Aplikacioni për zëvendës Prokuror të OSK-së;
 5. Aplikacioni Këshillin Etik të OSK-së;

Koha e aplikimit fillon nga data 08 -17 janar 2015.

Aplikacionet dorëzohen në Ministrinë e Shëndetësisë – SKQZ.

aplikacioni per anetar te gjyqit te nderit

aplikacioni per Keshillin etik

aplikacioni per kryetar te gjyqit te nderit – Copy

aplikacioni per Prokuror te OSK

aplikacioni per zv Prokuror te OSK

 

Njoftim

Vendimi përfundimtar për Njësitë Zgjedhore për Odën e Infermierëve të Kosovës

05-vendimi perfundimtar per Njesit Zgjedhore per Oden e infermiereve te Kosoves

Njoftim

Listat e përmbyllura të Odës së infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – SHËRBIMET MK

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – SR GJAKOVË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – SR MITROVICË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – SR PEJË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – SR PRIZREN

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SR FERIZAJ

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SR GjILAN

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SR VUSHTRRI

BARNATORJA QENDRORE -TEKNIKËT E FARMACISË

DREJTORIA E QKUK-SË

IKPSH

INSTITUTET PARAKLINIKE

INSTITUTI I ONKOLOGJISË

KIRURGJIA E FËMIJËVE

KLINIKA E ANESTEZIONIT DHE REANIMACIONIT

KLINIKA E BIOKIMISË MJEKËSORE

KLINIKA E DERMATOLOGJISË

KLINIKA E ENDOKRINOLOGJISË

KLINIKA E GASTROLOGJISË DHE HEPATOLOGJISË

KLINIKA E GJINEKOLOGJISË

KLINIKA E HEMATOLOGJISË

KLINIKA E INFEKTIVËS

KLINIKA E KARDIOKIRURGJISË

KLINIKA E KARDIOLOGJISË

KLINIKA E KIRURGJISË ABDOMINALEe

KLINIKA E KIRURGJISË PLASTIKE DHE ESTETIKE

KLINIKA E KIRURGJISË TORAKALE

KLINIKA E KIRURGJISË VASKULARE

KLINIKA E MJEKËSISË FIZIKALE DHE REHABILITIMIT

KLINIKA E NEONATOLOGJISËË

KLINIKA E NEUROKIRURGJISË

KLINIKA E NEUROLOGJISË

KLINIKA E ORL-SË

KLINIKA E ORTOPEDISË

KLINIKA E PEDIATRISËE

KLINIKA E PSIKIATRISË

KLINIKA E PULMOLOGJISË

KLINIKA E RADIOLOGJISË

KLINIKA E REUMATOLOGJISË

KLINIKA E STERILIZIMIT

KLINIKA E SYVEe

KLINIKA E UROLOGJISË

KLINIKA EMERGJENTE

KLINIKA MAKSIFACIALLE

QKSUK

QKTGJ

SHËRBIMET E MJEKËSISË NUKLEAREe

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – KACANIK 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – MALISHEVË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- DECAN

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- DRAGASH

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- FERIZAJ 1 Caritas

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- FERIZAJ 2

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- FUSHË KOSOVË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- GJAKOVË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- GjILAN

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- GLLOGOC

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- HANI I ELEZIT

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- ISTOG

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- JUNIK

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- KAMENICË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- KLINË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- LIPJAN

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- MAMUSHA

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- MITROVICË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- NOVOBERDË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- OBILIQ

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- PEJË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- PODUJEVË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- PRIZREN

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- RAHOVEC

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SHTËRPC

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SHTIME

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SKËNDERAJ

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- SUHAREKË

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- VITI

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE- VUSHTRRI

 

NJOFTIM

Prishtinë, 15 dhjetor 2014

Komisioni Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor të Kosovës njofton të gjithë anëtarët e Komisioneve të Njësive Zgjedhore për Odën e Infermierëve se me qëllim të mbarëvajtjes së procesit zgjedhor, do të organizoj trajnim për anëtarët e këtyre komisioneve lidhur me procedurat e administrimit të zgjedhjeve për anëtar të Kuvendit të kësaj ode.

Trajnimi do të mbahet më 23 dhjetor 2014, duke filluar nga ora 11:00 në Qendrën për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare (QZHMF) në Prishtinë.

 

NJOFTIM PËR ODËN E INFERMIERËVE TË KOSOVËS

Prishtinë, 15 dhjetor 2014

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) për Odat e Profesionistëve Shëndetësor, në takimin e mbajtur sot më 15 dhjetor 2014 në Ministrinë e Shëndetësisë vendosi që afati për aplikim për kandidatët për anëtar të Kuvendit të Odës së Infermierëve të Kosovës të zgjatet deri më  28 dhjetor 2014.

Certifikimi i kandidatëve do të bëhet më 29 dhjetor, ndërsa zgjedhjet për anëtar të Kuvendit të Odës së Infermierëve do të mbahen më 13 janar 2015.

Ndërkaq, mbledhja konstitutive e Kuvendit të kësaj ode  do të mbahet më 22 janar 2015.

 

Njoftim

Komisioni i Njësisë Zgjedhore për OI të QKTGJ

Komisioni i Njësisë Zgjedhore për OI të IKSHP

Njoftim

Plotesim ndryshimi I Vendimit per Komisionin e Njesise Zgjedhore 33 SR te Gjakoves ne Oden e Infermiereve .

Njoftim

VENDIM – Numri i  anëtarëve  për  njësitë zgjedhore  për Odën e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësor të Republikës së Kosovës

Njoftim

Komisioni Qëndror Zgjedhor ka vendosur  që periudha e kandidimit për anëtar të Këshilli Drejtues dhe anëtar të Këshillit Mbikëqyres të Odës së Stomatologëve të filloj nga sot me dt. 04.12.2014 deri me 12.12.2014.

Aplikacioni duhet të përkrahet nga 5 (pesë) kandidatura –anëtar të Kuvendit të  Odës  së  Stomatologëve.

Aplikacionet  mund të merret në Ministrinë e Shëndetësisë apo të shkarkohet këtu :

Fletëaplikacioni për Këshillin Drejtues

Fletëaplikacioni për Këshillin Mbiqkyrës

Aplikacioni  dorëzohet në zyrën 107 në Ministrinë e Shëndetësisë.

Njoftim 

Komisioni Qëndror Zgjedhor  ka  vendosur që periudha e kandidimit për anëtar të Odës së Infermierisë të filloj nga sot me dt. 04.12.2014 deri me 15.12.2014.

Aplikacioni duhet të përkrahet nga 5 (pesë) kandidatura –infermiere dhe të nënshkruhet nga Komisioni i Njësisë  Zgjedhore.

Aplikacionet dorëzohen në Komisionet e Njësisë  Zgjedhore përkatëse.

Aplikacioni mund të merret në recepcionin e Ministrisë së Shëndetësisë apo të shkarkohet këtu:  Fletëaplikacion për kandidim për Kuvendin e Odës së Infermierëve.
Vendimet e KQZ-se

05-6692, 05-6693 ,05-6694, 05-6695, 05-6696, 05-6697, 05-6698, 05-6699, 05-6700, 05-6701, 05-6702, 05-6703, 05-6704, 05-6705, 05-6706, 05-670705-6708, 05-6709, 05-6710, 05-6711, 05-6712, 05-6713, 05-6714, 05-6715, 05-6716, 05-6717, 05-6718, 05-6719, 05-6720, 05-6721, 05-6722, 05-6723, 05-6724, 05-6725, 05-6726, 05-6727, 05-6728, 05-6729, 05-6730, 05-6731, 05-6732, 05-6733, 05-6734, 05-6735, 05-6736, 05-6737, 05-6738, 05-6739, 05-6740, 05-6741, 05-6742, 05-6743, 05-6744, 05-6745, 05-6746, 05-6747, 05-6748, 05-6749, 05-6750, 05-6751, 05-6752, 05-6753, 05-6754, 05-6755, 05-6756, 05-6757, 05-6758, 05-6759, 05-6760, 05-6761, 05-6762, 05-6763

 

Njoftim

Afati i plotësim-ndryshim të listës preliminare të votuesve për Odën e Infermierëve është data 30.11.2014. Ndryshimet bëhen në Ministrinë e Shëndetësisë zyra nr.12

Lista e infermiereve per odat e infermierve Spitali Rajonal PEJA

LISTA E INFERMIEREVE PER ODE (2) Spitali Rajonal VUSHTRI

Lista e infermiereve per perzgjedhjen e odave SPITALI RAJONAL PEJA (2)

Lista e infermierëve SR Prizren

LISTAT E INFERMIEREVE-S P GJILAN

Spit Rajonal -Mitrovicë Infermieret – 2014

SPITALI Gjakovë infermieret 2014 (2)

LISTA E INFER MEREVE QKMF OBILIQ

Lista e Infermiereve ne QKMF ne Peje

lista e infermiereve per odat Suhareka

Lista e infermiereve te QKMF-Deçan

Lista e Infermjerve të QKMF- së -Viti

Lista e kuadrit te mesem-ODA QKMF PRISHTINA

lista e punetorve QKMF DRENAS

QKMF – Podujevë

QKMF Ferizaj infemieret me Caritas Kosova

QKMF Mitrovica, antaret e njesisie zgjedhore

QKMF VUSHTRI Lista e inferm per njesi dhe totali inferm

QKMF-Ferizaj Infermieret (2)

rEGJISTRI iNFERMIER PER oDAT iNFERM QKMF KLINA

Regjistri Infermierve per odat nga QKMF PODUJEVA

RH (QKMF Mitrovicë) (1)-2014 Lista e personelit shëndetësor 2014

RH (QKMF Mitrovicë) (1)-2014 Lista e personelit shëndetësor 2014

Tabela me të dhëna inferm QKMF ISTOG

Telefonat e Kryeinfermierëve të QKMF

Stafi infermieror neKOGJ

Stafi infermieror ne Urologji

Stafi infermieror ne Sterilizim

Stafi infermieror ne Radiologji

Stafi Infermieror ne Pediatri

Stafi infermieror ne Pulmologji

Stafi infermieror ne Ortopedi

Stafi infermieror ne ORL

Stafi infermieror ne Neurologji

Stafi infermieror ne Neurokirurgji

Stafi infermieror ne Neonatologji

Stafi infermieror ne Nefrologji

Stafi infermieror ne Maksill

Stafi infermieror ne Kir. Vaskulare

Stafi infermieror ne Kir. TorakaleStafi infermieror ne Infektiv

Stafi infermieror ne Hematologji

Stafi infermieror ne Fiziatri

Stafi infermieror ne Emergjenc

Stafi infermieror ne Anestezion

Stafi i nfermieror ne Kir.Plastike

Stafi i mesem ne Institutet Paraklinnike

Regjistri per licenca ne Gastroenterologji

regjistri i punetoreve shendetesor mesem PER ODAT E INFERM QKSUK 2014

onkologjia

Mjeksi Nukleare

Lista e infermierve të Klinikës së Endokrinologjisë

Lista e Infermiereve-administrat nga Drejtoria e QKUK

Lista e infermiereve te Klinikes se dermatovenerologjise 30.10.14

Lista e infermiereve te Klinikes se dermatovenerologjise 30 10 14

lista e infermiereve 2014

Lista e inf. te Kirurgjise se femijeve

LICENCAT MOTRAT

Klinika e Reumatologjise

licenca nr.PSIKIATRI e Forenzik

Klinika e Reumatologjise

Klinika e fiziatrise 2014

Klinika e Biokimisë Mjekësore

Kirurgji abdominale- Emrat e infermiereve

Kir.Plastike. Emrat e infermiereve

Kardiokirurgji-emrat e infermiereve

Kardiokirurgji-emrat e infermiereve

emrat e infermiereve te kl. kardiologjise

emrat e infermiereve te kl kardiologjise

Biokimi 2

Biokimi 1

 

NJOFTIM PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES KONSTITUIVE E KUVENDIT TË ODËS SË STOMATOLOGËVE

Prishtinë, 20 nëntor 2014

Ju njoftomë se data për mbajtjen e mbledhjes konstituive të Kuvendit të Odës së Stomatologëve ka ndryshuar,  pra mbledhja konstituive e Kuvendit të Odës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës mbahet me datën 25 nëntor 2014 (e martë), ne ora 10:00 në “HOTEL SIRIUS” Prishtinë.

NJOFTIM PËR ODËN E STOMATOLOGËVE

Informatë per Procesin e zgjedhjes se Kryetarit te Odes se Stomatologeve si ne vijim :

Komisioni Qendror Zgjedhor për Oden e Stomatologëve ju informon që të gjithë anëtarët e Kuvendit të Odës së Stomatologëve ( që janë të publikuar në Listën përfundimtare) pa marrë parasysh a janë nga sektori publik apo privat, mund t’a përkrahin kandidaturën e aplikacioneve për Kryetar të Odës së Stomatologëve.

Njoftim

Aplikacioni për Kryetar të Odës së Stomatologëve

Afati i aplikimit nga data 11 deri më 20 nëntor 2014.

Aplikacionet dorëzohen ne Minsitrinë e Shëndetësisë në zyrën nr 19 dhe zyrën 107.

 

NJOFTIM PËR ODËN E STOMATOLOGËVE

Lista perliminare e anetareve të Kuvendit të Odës së Stamatologeve

NJOFTIM PËR ODËN E STOMATOLOGËVE

Prishtinë, 10 nëntor 2014

Në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror Zgjedhor për zgjedhjet për Odën e Stomatologëve të Kosovës u vendos që afati për kandidimin për Kryetar të Odës së Stomatologëve fillon prej të martës më 11 nëntor 2014 deri më 20 nëntor (e mërkurë) 2014, ndërsa me datën 25 nëntor 2014 ( e hënë)  mbahet mbledhja konstituive e Kuvendit të Odës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës, ne ora 10:00.

Të drejtë konkurrimi për kryetar të Odës kanë vetëm anëtarët e Kuvendit të Odës së Stomatologëve që sigurojnë nga 10 nënshkrime nga anëtarët e tjerë të Kuvendit.

 

Njoftim

KQZ për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë, në mbledhjen e  mbajtur sot vendosi që mbajtja e Kuvendit të Odës së Stomatologëve të shtyhet për datë 07 nëntor 2014.

Të gjitha fletë-aplikacionet për kandidimin për anëtarë të Odës së Stomatologëve mund të dorëzohen çdo ditë pune prej orës 10:00 deri 12:00 dhe prej orës 13:00 deri 15:00 (nga data 28.10.2014 deri më 03.11.2014 në ora 15:00) në zyrën 107 në Ministrinë e Shëndetësisë

KQZ Vendim për Kuvendin e Odës së Stomatologëve Nr-05-6110

Njoftim:

Vendimi i komisionit të njësisë zgjedhore për Komunën e Pejës  në sektorin privat për Odën e Stomatologëve Nr. 05-6098

Rezultatet e votimit për organet e odës së farmacistëve

Kryetar i Gjyqit të Nderit

40 fletëvotime

39 të vlefshme

1 e pavlefshme

 1. Besim Muzaqi       18
 2. Lutfi Mulaku         21

Anëtarët e Gjyqit të Nderit

40 fletëvotime

Asnjë e pavlefshme

 1. Nora Rrahimi          27
 2. Besim Muzaqi        18
 3. Nazif Qazimi          13

Këshilli Etik

40 fletëvotime

38 të vlefshme

2 të pavlefshme

 1. Fatbardha Murtezi              3
 2. Labinot Shaqiri                   5
 3. Liridon Shala                    10
 4. Sabrije Fazliu – Asllani    20

Prokurori i Odës

40 fletëvotime

39 të vlefshme

1 e pavlefshme

 1. Driton Shabani    27
 2. Nejazi Bajrami      12

Zv. Prokurori i Odës

40 fletëvotime

39 të vlefshme

1 e pavlefshme

 1. Dashnim Makolli    22
 2. Fatbardha Murtezi 17

Vendimet për komisionet e njësive zgjedhore, të Odës së Stomatologëve

Vendim nr-05-6076

Vendim nr-05-6077

 

Njoftim

Te nderuar,

Ftoheni ne takimin e Odës së Farmacistëve të Republikës të Kosovës, i cili do të mbahet me dt. 24.10.2014, nga ora 12:00, në Hotel Sirus-Prishtinë.

Agjenda:

1. Zgjedhja e Anëtarëve për Këshillin Etik
2. Zgjedhja e Kryetarit dhe Anëtarëve te Gjyqit te Nderit
3. Zgjedhja e Prokurorit dhe Zëvendës Prokurorit te Odes

4. Të ndryshme

Njoftim 

Lista e stomatologeve përfundimtare në Sektorin Publik

Lista e stamatologeve përfundimtare në Sektorin Privat sipas Komunave

Njoftim 

Me dt. 22.10.2014  Komisioni Qendror Zgjedhor për themelimin e Odës së Stomatologëve dhe Farmacistave në mbledhjen e përbashkët me SKQZ-në,

Certifikoj kandidaturat për aplikacionet si  në vijim:

1.Kryetar të Gjyqit të Nderit te Odes së Farmacistëve:

1.1.Besim Muzaqi

1.2.Lutfi Mulaku

2. Anëtar të Gjyqit të Nderit te Odes së Farmacistëve:

2.1.Nora Rrahimi

2.2.Nazif Qazimi

3.  Prokuror të Odës së Farmacistëve:

3.1. Nejazi Bajrami

3.2.Driton Shabani

4.Zv.Prokurorë të Odës së Farmacistëve:

4.1.Dashni Maloku;

4.2.Fatbardha Murtezi:

5. Anëtar të Këshillit Etik të Odës së Farmacistëve:

5.1.Fatbradha Murtezi;

5.2.Labinot Shaqiri;

5.3.Liridon Shala;

5.4.Sabrije Fazliu-Asllani;

Kuvendi i Odës se Farmacistëve për konstituimin e këtyre organeve do të mbahet me dt.24.10.2014 duke filluar nga ora 10:00 në  hotelin Sirius.

Njoftim

Vendim – Caktohet data e zgjedhjeve për Kuvendin e Odës së Stomatologëve me datë  31 Tetor 2014

Rregullore për procedurën e kandidimit, mënyrën e zgjedhjes dhe revokimin e anëtarëve të organeve të odës së infermiereve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor

Statuti i përkohshëm i Odës së Infermiereve Mamive dhe Profesionistëve të tjerë shëndetësor .compressed

Njoftim

Fletëaplikacion për kandidim për anëtar të Kuvendit të  Odës së Stomatologëve

Kandidatët të cilët  identifikohen në Listat Votuese kanë të drejtë aplikimi. Data e zgjedhjeve për Kuvendin e Odës së Stomatologëve është 31.tetor.2014 

Njoftim

Sot me dt. 14.10.2014 në mbledhjen e KQZ-së u vendos që të shtyhet afati për Azhurimin (plotësim ndryshimin) e Listës Votuese për Stomatolog.

Stomatologët të cilët nuk i gjejnë emrat e tyre në listë, apo banojnë në vende tjera (ndryshe) nga publikimi në listë, ju lutem që të lajmërohen në zyrën 12 të MSH-së, deri me datë 20. 10. 2014.

Më poshtë gjeni listen e stomatologëve të sektorit publik

 Lista e stomatologeve Publik

Njoftim për formimin e Komisioneve Komunale për njësit zgjedhore për Kuvendin e Odës së Stomatologëve

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 01 QKMF- Vushtrri

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 02- Obiliq

Komisioni Komunal i Njësisë zgjedhore 03 QKMF – Klinë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 04 QKMF – Dragash

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 05 QKMF – Gjilan

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 06 QKMF – Kamenicë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 07 QKMF – Prizren

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 08 – QKMF – Gjakovë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 09 – QKMF- Mitrovicë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 10 – QKSUK

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 11 QKMF – Suharekë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 12 QKMF – Junikë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 13 QKMF – Lipjan

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 14 QKMF – Rahovec

Komisioni i njësisë zgjedhore 15 QKMF -Fushë Kosovë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 16 QKMF – Drenas

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 17 QKMF- Malishevë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 18 QKMF – Skenderaj

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 19 QKMF – Podujevë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 20 QKMF – Istog

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 21 QKMF – Prishtinë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 22 QKMF – Shtime

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 23 QKMF – Pejë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore 24 SHSKUK

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Istogut

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Gjakovës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Gllogovcit

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Kamenicës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Kaqanikut

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Malishevës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Mamushës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Mitrovicës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Obiliqit

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Pejës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Prishtinës

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Prizrenit

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Vitisë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Vushtrrisë

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektroin privat në Komunën e Ferizajt

Komisioni Komunal i njësisë zgjedhore për sektorin privat në Komunën e Dragashit

 

Njoftim

Nga data 08. 10. 2014 deri më 15. 10. 2014, lista e mëposhtme është në diskutim publik. Nga emrat e Listës së votuesve kërkojmë Azhurimin (plotësim ndryshimin), sipas njësive zgjedhore të publikuara në WEB.

Stomatologët të cilët nuk i gjejnë emrat e tyre në listë, apo banojnë në vende tjera (ndryshe) nga publikimi në listë, ju lutem që të lajmërohen në zyrën 12 të MSH-së, deri me datë 15. 10. 2014.

Lista e Stamatologeve ne Sektorin Privat sipas Komunave

 

Njoftim,

Dje me dt. 07.10.2014 Komisioni Qendror Zgjedhor për themelimin e Odës së Stomatologëve dhe Farmacistave në mbledhjen e përbashkët me SKQZ-në,

Certifikoj kandidaturat për aplikacionet si  në vijim:

 

1.Kryetar të Gjyqit të Nderit te Odes së Farmacistëve:

1.1.Besim Muzaqi

1.2.Lutfi Mulaku

2.  Prokuror të Odës së Farmacistëve:

2.1. Nejazi Bajrami

2.2.Driton Shabani

3.Zv.Prokurorë të Odës së Farmacistëve:

3.1.Dashni Maloku;

3.2.Fatbardha Murtezi:

4. Anëtar të Këshillit Etik të Odës së Farmacistëve:

4.1.Fatbradha Murtezi;

4.2.Labinot Shaqiri;

4.3.Liridon Shala;

4.4.Sabrije Fazliu-Asllani;

 

Njoftim

 

Komisioni Qendror Zgjedhor  për zgjedhjet për oden e farmacistëve  njofton se  afati për aplikim shtyhet deri  të premten me dt. 03.10.2014, ora 16:00

Aplikacionet për organet e Odës së Farmacistëve :

Aplikacioni për anëtar të Gjykatës së Nderit

Aplikacioni për anëtar të Këshillit Etik

Aplikacioni për Kryetar të Gjykatës së Nderit

Aplikacioni për Prokuror të Odës

Aplikacioni për zv.Prokuror të Odës

NJOFTIM

Prishtinë, 23 shtator 2014

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Odat e Profesionistëve Shëndetësor vendosi sot që Kuvendi inaugurues për Odën e Stomatologëve të Kosovës të mbahet më 20 tetor 2014.

Paraprakisht, prej datës 29 shtator deri më 7 tetor në web faqen e Ministrisë së Shëndetësisë do të publikohen listat e votuesve për Odën e Stomatologëve, ndërsa më 7 tetor mbyllet lista e kandidimeve dhe fillon periudha e aplikimeve për Kuvendin e Odës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës.

 

 

Njoftim për Kuvendin e Farmacistëve të Kosovës

23.06.2014

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Odën e Farmacistëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur sot certifikoi 4 kandidatura për kryetar të Odës së Farmacistëve të Kosovës:

 1. Armend Jashari
 2. Zehadin Gashi
 3. Shkumbin Isufi dhe
 4. Arsim Haliti

Kuvendi zgjedhor mbahet të premten, më 27.06.2014, duke filluar nga ora 10:00.

Për vendin e mbajtjes, do të ketë një njoftim të radhës shumë shpejtë

 

Te nderuar anëtar të Kuvendit të Odës së Farmacistëve,

Afati për aplikim për Kryetar të Odës së Farmacistëve është data.20.06.2014, ora 15:00.

Aplikacioni dorëzohet në Ministrinë e Shëndetësisë, ne zyrën 107, së bashku me CV. Më poshtë gjeni aplikacionin:

Aplikacioni

 

Rezultatet e certifikuara për anëtarë të Kuvendit të Odës së Farmacistëve sipas Njësive Regjionale zgjedhore

Rezultatet preliminare për Anëtar të Kuvendit të Odës se Farmacistëve të Kosovës

Vendimet e Odave datë 29.05.2014

 Njoftim

Me që numri i kandidatëve për delegat për Kuvendin e Odës së Farmacistëve është më i vogël se numri i kandidatëve të paraparë për t’u zgjedhur për njësinë zgjedhore në Prizren dhe Mitrovicë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e mbajtur më 29.05.2014 vendosi që të zgjas afatin e aplikimit për këto dy njësi deri më 30.05.2014 në ora 16:00.

 

Njoftim për zgjedhjet për Odën e Farmacistëve të Kosovës

Prishtinë, 26 maj 2014

Komisioni Qendror Zgjedhor për Odën e Farmacistëve të Kosovës njofton kandidatët për zgjedhje se votimet do të mbahen:

Për Regjionin e Prishtinës në Fakultetin e Mjekësisë;

Për regjionet e tjera, votimi mbahet në Spitalet e Përgjithshme (ish- spitalet rajonale).

Për ndonjë ndryshim eventual, do të njoftoheni me kohë!

 

NJOFTIM RRETH ZGJEDHJEVE PËR ODAT E FARMACISTËVE TË KOSOVËS

Prishtinë, 20 maj 2014

Me qëllim të informimit sa më të plotë dhe përgatitjes sa më të mirë të zgjedhjeve për Odën e Farmacistëve të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Odën e Farmacistëve mori sot vendim që zgjedhjet për Kuvendin e Odës së Farmacistëve të shtyhen për datën 2 qershor  2014, ndërsa afati për aplikimin e kandidatëve të zgjatet deri më 28 maj 2014.

Njoftim:

Të nderuar farmacistë,

Komisioni Qendror Zgjedhor për Odën e Farmacistëve të Kosovë fton të gjithë farmacistët të cilët nuk ndodhen në listat preliminare të votuesve të paraqiten deri me datë 20.05.2014, në ora 15:00, në komisionet e njësive zgjedhore dhe të plotësojnë listat.

Komisionet Regjionale të Njësive Zgjedhore janë:

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Prishtinës:

Znj. Blerina Shkodra- Kryesuese, 044/423-004

Z. Admir Mujovi- Anëtar, 044/339-399

Znj. Fitore Gërguri- Anëtare,  044/298-110

Znj. Jehona Zogaj- Anëtare dhe

Z. Gentian Hasani- Anëtar,   044/480-303

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Prizren:

Z. Durim Ramadani- Kryesues,  044/735-537

Z. Fetah Hoti- Anëtar,

Z. Edon Hajrullaga- Anëtar,   049/510-000

Z. Jeton Beshiri- Anëtar dhe

Z. Jashar Curci- Anëtar,   049/442445

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Gjakovë:

Z. Nazif Derguti- Kryesues,

Z. Korab Haxhidauti- Anëtar,   049/ 667-761

Znj. Myzafere Rizvanolli- Anëtare,  049/133-947

Znj. Lauresha Juniku- Anëtare dhe 044/144-410

Z. Sali Tolaj- Anëtar,  044/154-873

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Pejës:

Z. Bashkim Qavdarbasha- Kryesues,  044/220-811

Znj. Edona Meha- Anëtare,

Znj. Elvira Jahaj- Anëtare,

Z. Lulzim Sharapolli- Anëtar dhe, 044/138-254

Znj. Gresa Bacaj- Anëtare,  045/ 945-495

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Ferizaj:

Z. Remzi Spahiu- Kryesues, 044/431-941

Z. Hajriz Tahiri- Anëtar, 044/620-150

Z. Leonard Kurti- Anëtar, 044/658-085

Znj. Melihate Selmani- Anëtare dhe 044/164-716

Z. Kastriot Sefedini- Anëtar, 044/657-965

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Gjilanit:

Z. Artan Maliqi- Kryesues,

Z. Ejup Aliu- Anëtar,

Z. Mentor Syla- Anëtar,  044/542-982

Z. Besim Azemi- Anëtar dhe 045/322-385

Znj. Sebahate Abdullahu- Anëtare,

Për njësinë zgjedhore të Regjionit të Mitrovicës:

Z. Fahri Zaberxha 044/315-626

Znj. Fjollca Leci 044/661-484

Vedat Songuri 044/277-888

Sheremet Desku  049/755-064

Visar Rama

 

Lista e farmacisteve te pa percaktuar

Lista preliminare votues e Regjionit të Prishtinës.

Lista preliminare votues e Regjionit të Prizrenit

Lista preliminare votues e Regjionit të Pejes

Lista preliminare votues e Regjionit Ferizaj

Lista preliminare votues e Regjionit të Gjakovës

Lista preliminare votues e Regjionit të Gjilanit

Lista preliminare votues e Regjionit të Mitrovicës

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR ZGJEDHJET PER ANËTAR TË KUVENDIT TË ODËS SË FARMACISTËVE TE KOSOVËS

Aplikacioni i Odave të Farmacistëve të Kosovës

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Prishtinës

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Prizrenit

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Pejës

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Mitrovicës

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Gjilanit

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Gjakovës

Komisioni i njësisë zgjedhore për Regjionin e Ferizajt

STATUTI I ODES STOMATOLOGEVE

RREGULLORJA E ODES STOMATOLOGEVE

STATUTI ODA E FARMACISTEVE

RREGULLORJA ODA E FARMACISTEVE

Njoftim për Kuvendin e Odës  së Farmacistëve të  Kosovës  data: 26.05.2014.

Njoftim për Kuvendin e Odës  së Stomatologëve të Kosovës data: 27.06.2014

Kandidatet e certifikuar për kujdesin parësor

Kandidatet e certifikuar për kujdesin dytësor

Kandidatet e certifikuar për kujdesin tretësor

brushura-jasht

 

brushura-brenda

 

Letra për anëtarët e Kuvendit të Odës Mjekësore Republikës të Kosovë

Aplikacioni

Rregullorja

Statuti

Vendimet: