Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Organogrami i Departamentit të Shërbimeve Shëndetësore

 Organogrami i Departamentit të Shërbimeve Shëndetësore