Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Përgjigje e Komisionit të Listës Esenciale të aprovuar më 29/05/2012 për ilaçin Palonosetron

Përgjigje e Komisionit të Listës Esenciale të aprovuar më 29/05/2012 për ilaçin Palonosetron