Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Përsëritje e Konkursit për Drejtor të Njësisë Organizative të SHSKUK, Spitalet e Përgjithshme dhe IMP Gjakovë

Përsëritje e Konkursit për Drejtor të Njësisë Organizative të SHSKUK, Spitalet e Përgjithshme dhe IMP Gjakovë