Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Prizren

Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenjes Sociale (DShMS), në Maj të viti 2001 aprovoi Udhëzimin Administrtiv (në Shëndetësi) 6/2001 me anë të të cilit “Vendos Autoritetet e Qarkut për Shëndetësi” te të cilat delegon një pjesë të autoritetit dhe të përgjegjësive të veta, me qëllim që t’u ndihmohet dhe të jetë sa me afër institucioneve shëndetësore në rajonin përkatës.