Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Programi i OSBE-së për punë praktike

ToR Apprenticeship Programme_Alb

ToR Apprenticeship Programme_Eng

ToR Apprenticeship Programme_Srb