Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Njoftime

Njoftim për profesionistët shëndetësor

Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje  të gjithë mjekëve te përgjithshëm dhe specialistëve të lëmive te ndryshme, të licencuar, që aktualisht janë te pa punë, që duke filluar nga data 06 tetor deri me datën 08 tetor 2022, të  paraqitën përmes postës elektronike të MSH: msh.info@rks-gov.net si dhe  në dy  e-mail adresat e tjera: arsim.z.berisha@rks-gov.net, naim.bardiqi@rks-gov.net.

Të dhënat që kërkohen janë:

Emri dhe Mbiemri

Thirrja profesionale

Numri i licencës

Viti i përfundimit te studimeve në mjekësi (për doktorët e mjekësisë dhe viti i përfundimit te specializimit për specialistët)


NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME SUBVENCIONE

Njoftohen specializantët e Stomatologjisë dhe Psikologji Klinike të  kategorisë me subvencione se,  nënshkrimi i aneks-kontratave  do të bëhet me datën 03 tetor  dhe 04 tetor 2022, në Ministri të Shëndetësisë, sipas orarit të bashkëngjitur:

Orari për nenshkrim të aneks- kontratave

 


IPSH të Licencuara 2017-2022

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME VETFINANCIM

Njoftohen specializantët e kategorisë me vetëfinancim se nënshkrimi i aneks-kontratave për financim të shkollimit specialistik nga kategoria e subvencioneve fillon nga data 28 shtator 2022, në Ministri të Shëndetësisë, sipas orarit të bashkëngjitur:

Document1 NJOFTIM PËR SPECIALIZANTËT ME VETFINANCIM

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

UDHËZUES I PËRKOHSHËM  PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E COVID-19:

Vendimi i Ministrit të Shëndetësisë

Shqip – Tubimet 1.14

Shqip- US Dasma 1.14

Shqip- Arsimi Verzioni 1.14

SHQIP- Bizneset,OJQ,AdmPublike,SherbPersonale 1.14

Shqip- Udhezues i pergjithshem i perditesuar 1.14

Shqip- Udhezues i pergjithshem i perditesuar Aviacioni 1.14

Shqip- UP Burgjet versioni 1.14

Shqip- UP Horeka 1.14

Shqip- UP për Institucionet e Kujdesit Shëndetësor vers. 1.14

Shqip- US -Tansport Publik versioni 1.14

SER – Dasmat 1.14

SRB – Arsimi Verzioni 1.14

SRB – Aviacioni 1.14

SRB – UP Burgjet 1.14

SRB – US Transporti publik 1.14

SRB – Udhëzues i përgjithshëm i perditesuar  1.14

SRB- BiznesetOJQAdministrata PublikeSherbimet personale 1.14

SRB-Tubimet 1.14

SRB-UP-Gastronomia 1.14

SRB-UP-per-Institucionet-e-Kujdesit-Shendetesor-1.14

ENG – Arsimi Verzioni 1.14

ENG – UP Burgjet versioni 1.14

ENG – US Transporti publik 1.14

ENG – US Dasmat 1.14

ENG -Aviacioni 1.14

ENG- Bizneset,OJQ,AdmPublike,SherbPersonale 1.14

ENG- HOREKA 1.14

ENG- Udhezues i pergjithshem i perditesuar 1.14

ENG- Udhezues-per-Institucionet-e-Kujdesit-Shendetesor-1.14

ENG- US-Tubimet 1.14

Plani Shtetëror i Vaksinimit kundër Covid-19

02.02.2021 Lista e Laboratoreve testime COVID-19

Për komente, 3 KD për semundjet ngjitese 16 07 2020

Për komente, KD për sëmundje ngjitëse, final srb

Njoftime për kontratën e furnizimit

Udhëzime për ofertuesit

Udhëzues për COVID-19 për prindërit

Udhëzues për COVID-19 për prindërit

—————————————————————————————————————————

Njoftim për profesionistët shëndetësorë

Njoftohen profesionistët shëndetësor të gjitha lëmive se aplikimi për provim të licencës, bëhet prej datës 1 deri më 7 të çdo muaj.

Branda kësaj kohe pranohen dokumentet e paraqitura për aplikim, ndërsa provimet organizohen pas dates 7, sipas grupeve të caktuara.

Aplikacioni për provim te Licencës

————————————————————————————————————————-

REKOMANDIME LIDHUR ME PARANDALIMIN E LISË SË MAJMUNIT

Rekomandimet lidhur me parandalimin e Lisë së majmunit, bazuar ne Këshilla të përkohshme për autoritetet e shëndetit publik lidhur me ngjarjet e verës gjatë shpërthimit të lisë së majmunëve në Evropë, 2022, Raport i përbashkët i Zyrës Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Qendrën Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), 14 qershor 2022.

REKOMANDIMET E IKSHPK PER LINE E MAJMUNIT BAZUAR NE OBSH

——————————————————————————————————————————

Procedura Standarde  Operative për Menaxhimin e Insulinave

PSO Menagjim i insulinave

——————————————————————————————————————————

SHPALLJE:
Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe përparimi i shëndetit

————————————————————————————————————————————–

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER

Njoftohen të gjithë specializantët e kategorisë vollunter, që duke filluar nga java e ardhshme, të paraqiten në Ministrinë e Shëndetësisë – Zyra nr. 026 për nënshkrimin e aneks- kontratave për mbështetje financiare të specializimit të tyre, sipas orarit në vijim:

  • E hënë,  (11.06. 2018) nga ora 09:00-15:00
  • E martë, (12.06. 2018) nga ora 09:00-15:00
  • E mërkurë, (13. 06. 2018) nga ora 09:00-15:00.

Kandidatët duhet të kenë me vete, me rastin e nënshkrimit të kontratës, dokument valid të identifikimit!

—————————————————————————————————————————–

NJOFTIM PËR SPECIALIZANTË – KATEGORIA VOLLUNTER

Formulari duhet të plotësohet nga vetë specializanti në mënyrë elektronike dhe të sjellet në Zyrën e BQShS në MSh.

Kliko për shkarkim: Formulari i të dhënave për specializantët vollunter -25 05 2018

Specializantët duhet të sjellin me vete edhe kopjet e ID personale dhe kopjen e xhirrollogarisë bankare.

Për vëmendjen tuaj: Mbështetja financiare do të bëhet konform dispozitave ligjore në fuqi, vetëm për specializantët që nuk kanë të hyra nga burime të tjera.

—————————————————————————————————————————–

Njoftim

Prishtinë, 8 qershor 2017

Ministria e Shëndetësisë së Kosovës

Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor

Asociacioni i Mjekëve Familjar,

në bashkëpunim me: Lux-Dev Kosovo, AQH dhe UNICEF-in

Organizon:Konferencën e Pestë Ndërkombëtare në Mjekësi Familjare

“Hotel Emerald “– Prishtinë

25-26 Shtator 2017

Të drejtë pjesëmarrje në këtë aktivitet kanë të gjithë mjekët familjar dhe infermierët familjar.

Konferenca është akredituar nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor në Ministrinë e Shëndetësisë

Qëllimi dhe objektivat e konferencës:

Prezantimi i MRCGP INT Kosovo -Akreditimi ndërkombëtar i Programit specialistik postdiplomik në Mjekësinë Familjare. Ndarja e përvojave organizative të Kujdesit primar dhe zhvillimit të Mjekësisë Familjare. Sfidat e ardhshme në Kosovë, BE dhe rajon. Në fund të Konferencës pritet të krijohet një marrëveshje rajonale në Kujdesin primar- Koalicionin e Punës.

Përmbajtja: Konferencë 2 ditore me seanca plenare, poster prezantime dhe ëorkshope paralele.

Numri i pjesëmarrësve: Rreth 650 pjesemarrës

SLOGANI:   “Bëje Kujdesin Primar më të qëndrueshëm dhe efikas “

Titulli: “Zhvillimi i Mjekësisë Familjare- MRCGP INT-Sfidat “

Për formën e regjistrimit dhe informata të tjera kontaktet si në vijim: albana.morina@rks-gov.net dhe ilirmecini@gmail.com .

 

Njoftim për specialistët

Prishtinë, 25 janar 2017

Luten specialistët nga lista e mëposhtme, që të vijnë në MSh tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrim të kontratave, nga data 30.01.2017 duke filluar në ora 09:00.

Me vete duhet të kenë:

  1. Licencen e punës
  2. Letërnjoftimin
  3. Xhirollogarinë bankare

Gjithashtu tabela përmban edhe emrat me të dhënat e specialistëve në tërësi me komentet e përfshira edhe për specialistët e lëmive stomatologjike. Për këta specialistë të lëmive stomatologjike mbetet në perspektivë të bëhet zgjidhje!

Finalizimi i listës së specialistëve – tabela e azhurnuar 25.01.2017

 

Njoftim për specialistët

Prishtinë, 16 janar 2017

Ministria e Shëndetësisë  njofton specilaistët në listën e mëposhtme (tabela 1), të paraqiten për të nënshkruar kontratat e përkohshme tre mujore për tre muajt e ardhshëm. Specialistët duhet të paraqiten tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrimin e kontratave të reja, nga data 17.01.2017 duke filluar nga ora 09:00 deri në 15:00.

Copy of tabela me lista te specialisteve te shqyrtuara nga komisioni për finalizim të listës i datës 10 01 2017

Derisa, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me SHSKUK-në, janë duke punuar në aspektin e sistemimit të përhershëm të specialistëve, dhe vlerëson se kjo kohë (tre muajt e ardhshëm), do të jetë e mjaftueshme për përmbylljen procedurave të rregullta konkuruese, ku specialistët do të pajisen me kontrata të përhershme, varësisht nga nevojat e vetë institucioneve shëndetësore publike.
Ndërsa, specialistët e pranuar nga lëmit e fushës stomatologjike (tabela 2)mbeten të sistemohen, po ashtu në periudhë sa më të afërt, në marrëveshje me institucionet shëndetësore të tri niveleve.

Të gjitha kërkesat e specialistëve të papunë mund të adresohen në MSh pranë këtijë Komisioni përmes arkivës deri më datë 20.01.2017 në ora 12:00!

Njoftim për specialistët

Ministria e do t’ju vazhdojë specialistëve kontratat e përkohëshme tre mujore edhe për tre muaj të ardhshëm.

Specialistët duhet të paraqiten tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrimin e kontratave të reja, nga data 16.01.2017 duke filluar nga ora 09:00 deri në 15:00.

Derisa, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me SHSKUK-në, janë duke punuar në aspektin e sistemimit të përhershëm të specialistëve, dhe vlerëson se kjo kohë (tre muajt e ardhshëm), do të jetë e mjaftueshme për përmbylljen procedurave të rregullta konkuruese, ku specialistët do të pajisen me kontrata të përhershme, varësisht nga nevojat e vetë institucioneve shëndetësore publike.

 

Njoftim për specialistët (Vendimet e Komisionit të Ankesave të MSh-së për specialistët e ankuar lidhur me punësimin e përkohshëm në institucionet shëndetësore publike)

Në listën e bashkëngjitur gjeni ankesat e miratuara nga Komisioni për shqyrtimet e dokumentacionit, formimin e listës përfundimtare, shqyrtimin e ankesave të mjekëve specialist të pa punë që do të përkrahen financiarisht për tre muaj (14.10.2016-14.01.2017), konform vendimit të lëshuar nga UD Sekretari i përgjithshëm Z. Ardian Mehmetaj më datë 31.10.2016 me numër protokolli 05-7125, si dhe specialistët e refuzuar në bazë të të gjeturave të Komisionit.

Lista-perfundimtare-e-specialistëve-rekomandimet-e-komisionit-te-ankesave

Vëmendje!

Specialistët e pranuar mund të paraqiten tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nr. 23, për nënshkrimin e kontratave, nga data 05.12.2016 duke filluar nga ora 09:00 deri në 15:00.

Specialistët duhet të sjellin:

  • një kopje të letërnjoftimit
  • një kopje të licencës së punës
  • një kopje të dokumentit bankar me numër të xhirollogarisë

Gjithashtu, ju njoftojmë se Komisioni në fjalë ka mbaruar punën me rastin e publikimit të rezultateve dhe se nuk pranohen ankesa të reja.

Derisa, të gjithë specialistët e pranuar nga lëmit e fushës stomatologjike mbeten të sistemohen në marrëveshje me institucionet shëndetësore.

 

Njoftim për specialistët

Prishtinë, 4 tetor 2016

lista-e-specialisteve-te-angazhuar

OB MSH-206 Buxheti i planifikuar dhe aprovuar 2016-Libër II Final

MSH-206 Buxheti i planifikuar dhe  Aprovuar  2015- Ligji I Buxhetit, Rishikimi, Analiza – Komente- Libër 

 

Ftesë për Përfaqësimin e Shoqërisë Civile në Mekanizmin Koordinues të Kosovës.

Ftesë-për-Përfaqësimin-e-Shoqërisë-Civile-në-Mekanizmin-Koordinues-të-Kosovës

CS Serbisht

CS Anglisht

Njoftim:

Njoftim për kontrate për aktivitetin e prokurimit “Equipment supply for the cardio surgery unit” me reference GoI/MoH/13/2016  informata shtesë> Answers to Request for informations

Njoftim:

Raporti I vitit 2015 për zvoglimet e shpenzimeve në derivate në krahasim me vitin paraprak

Shpenzimet e derivateve Janar-Dhjetor 2015

Analiza krahasuese e shpenzimeve, derivate- Janar-Dhjetor 2014-2015

 

Njoftim:

Inputi II për Raportin e Progresit 2015 MSH

Kosova bëhet anëtare bashkëpunuese e Rrjetit të Përbashkët të Mësimit për Mbulimin Shëndetësor Universal 

Prishtinë, 26 janar 2015

Rrjeti i Përbashkët i  Mësimit për Mbulimin Shëndetësor Universal  është një platformë innovative e të mësuarit ku implementuesit  dhe politikëbërësit bashkë- zhvillojnë njohuri globale që fokusohet në praktikën “se si të arrihet” Mbulimi Shëndetësor Universal. Për më tepër:

https://jointlearningnetwork.org/blog/13-new-associate-member-countries-join-the-jln

Njoftim

Mekanizmi Koordinues i Kosovës për HIV dhe TB,  më poshtë gjeni të bashkangjitur Dokumentin për programin HIV për aplikim në Fondin Global

KosovoHIVConceptNote15Jan15Ev3

KOS NFM_ModularApproach_15 01 15

PresentationForCCM15Jan15