Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC)

Në konferencë do të flasin:

Dr. Mybera Mustafa, zëvendësministre e Shëndetësisë;
Dr. Lul Raka, koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe parandalimin e Sëmundjeve (ECDC).

Të bashkëngjitur në atachment keni edhe:

-Letren mbështetesë të kësaj nisme evropiane të nënshkruar nga Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Alush Gashi, Komisionerja e Shëndetësisë e Komisionit Evropiane, Androulla Vassiliou dhe Drejtoresha e ECDC, Zsuzanna Jakab.

-Materiale informuese lidhur me përdorimin e drejtë të antibiotikëve.