Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Qeveria e Kosovës ka marr vendim për mbrojtjen nga pandemia COVID-19.

Qeveria e Republikës së Kosovës bazuar në kompetencat e deleguara me Ligjin për luftimin e COVID-19 si dhe Ministri i Shëndetësisë kanë ndërmarrur masa të përgjithshme dhe masat e veçanta anti covid-19.

Masat e përgjithshme janë si në vijim:

1.Ndalohet veprimtaria e te gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve, qendrave tregtare e rekreative, supermerketeve, subjekteve që ofrojnë shërbimet e gastronomise (restoranet, kafiterite dhe të ngashme) në tërë territorin e Republikës së Kosovës prej orës 20:00 dt. 06/11/2020 (e Premte ) deri më dt. 09/11/2020 9 (e Hene) në orën 05:00, përveç:

1.1 furrave të bukës, barnatoreve, marketeve të vogla, pompave të derivateve.

1.2 institucionet shëndetësore publike dhe private për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale;

1.3 për shërbime dhe aktivitete që ndërlidhen me menaxhimin e COVID 19 të (menaxhmenti dhe personeli esencial qeveritar dhe komunal nga këta sektorë – shëndetësi, siguri dhe administratë shtetërore);

1.4 operatorët ekonomik dhe transporti i lirë i mallrave/shërbimeve për të siguruar funksionimin e zingjirit të furnizimit.

  1. Pezullohen paragrafet 7,8,11,12,13,14,20 e vendimit të qeverisë 01/39 të datës 01.11.2020 deri në kohën e përcaktuar sipas dispozitivit 1 të këtij vendimi.
  2. Obligohet Policia e Kosovës të bëjë kontroll rigoroz në zbatim të masave, vendimeve dhe ligjit Nr.07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë në territorin e Republikës së Kosovës;
  3. Për të gjithë shkelësit e këtyre masave, organet kompetente obligohen të shqiptojnë masat ndëshkimore konform Ligjit nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë covid-19 në territorin e Republikës së Kosovës;
  4. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i Shëndetësisë.

Ndërsa Vendimet për masat e veçanta në shtatë Komuna: Prishtina, Fushë Kosova,  Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Podujeva dhe Shtimen janë si në vijim:

Ndalohet hyrja/dalja e qytetarëve dhe automjeteve private prej orës 20:00 të dt.06/11/2020 deri në orën 05:00 të dt. 09/11/2020, në Komunën e Prishtinënë , Fushë Kosovës, Gjilanit, Obiliqit , Gjakovës, Podujevës dhe Shtimes, përveç:

 1.1.            Personelit shëndetësor dhe personelit të sigurisë;

1.2.            qytetarëve për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim, dhe shitje të mallrave esenciale ushqim, barna për njerëz dhe kafshë e shpezë);

1.3.            operatorëve ekonomik dhe transpoti i lirë i mallrave/shërbimeve për të siguruar funksionimin e zingjirit të furnizimit;

1.4.            kompanitë ndërtimore dhe operatorët që kryejnë punë publike;

Obligohet Policia e Kosovës në çdo hyrje/dalje të bëjë kontroll rigoroz për parandalimin e përhapjes së infeksionit me COVID-19;

Për të gjithë shkelësit e këtyre masave, organet kompetente obligohen të shqiptojnë masat ndëshkimore konform Ligjit nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë covid-19 në territorin e Republikës së Kosovës.

Çdo komunë  tjetër që  hynë  në  zonë në të kuqe të  infeksionit për kokë banori (sipas hartës), do të  ketë  masë  të  njejtë !

Vendimi i mbledhjes së 41 të Qeverisë së Kosovës

Vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me masat e reja anti covid për komunat:

Komuna e Prishtinës

Komuna e Fushë Kosovës

Komuna e Gjakovës

Komuna e Gjilanit

Komuna e Obiliqit

Komuna e Podujevës

Komuna e Shtimes