Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raport për gjendjen perinatale në Kosovë 2000-2008.

 Raport për gjendjen perinatale në Kosovë 2000-2008.