Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raporti i Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën 2009

Raporti i Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën 2009