Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Raporti javor, Vushtrri, 19 deri 26.06.2008

Raporti javor, Vushtrri, 19 deri 26.06.2008