Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Renditja përfundimtare e kandidatëve për pozitat mjek specialist në QKUK dhe Institutet Rajonale të Shëndetit Publik

Renditja përfundimtare e kandidatëve për pozitat mjek specialist në QKUK dhe Institutet Rajonale të Shëndetit Publik