Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Renditja përfundimtare e kandidatëve për zyrtar për përpunimin e të dhënave

Renditja përfundimtare e kandidatëve për zyrtar për përpunimin e të dhënave