Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultat e konkursit për dentist në Burgun e Lipjanit

Rezultat e konkursit për dentist në Burgun e Lipjanit