Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet – Zhvillues dhe Administrator i lartë i Sistemeve Softuerike

Zhvillues dhe Administrator i lartë i Sistemeve Softuerike