Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet – Administrator i lartë i TI-së për Sisteme Softuerike

Administrator i lartë i TI-së për Sisteme Softuerike