Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet e konkursit “ Asistent Administrativ” Divizioni i Prokurimit.