Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet e Konkursit Mjek në Burgje

 Rezultatet e konkursit mjek në burgje