Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet e konkursit – Mjek në Burgun e Lipjanit, Mjek në Burgun e Prizrenit –

-Rezultatet e konkursit –  Mjek ne Burgun e Lipjanit, Mjek ne Burgun e Prizrenit –