Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

rezultatet e konkursit për Inspektor Shëndetësor

Njoftim rezultatet e konkursit për  Inspektor  Shëndetësor 16.06.2017