Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet e konkursit për inspektor shëndetësor

Njoftim

Renditja-përfundimtare-e-kandidatëve