Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet e Konkursit për Mjek dhe Psikolog në burgun e Lipjanit

Rezultatet e Konkursit për Mjek dhe Psikolog në burgun e Lipjanit