Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet – Mirëmbajtës – në objektin e Qendrës së Zhvillimit të Mjekësisë Familjare