Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet për pozitën Drejtor i Njësisë Organizative të SHKSUK, Qendra Klinike Stomatologjike e Kosovës dhe Drejtor i Njësisë organizative të SHKSUK, Spitali Rajonal Prizren