Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultatet përfundimtare të konkursit për inspektorë shëndetësorë

Rezultatet përfundimtare të konkursit për inspektorë shëndetësorë