Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultati i konkursit për zyrtar i programit kombëtar i kundër TBC

05- (2) Rezultat i konkursit