Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultati i konkursit-zyrtar për futjen e të dhënave

Rezultati i konkursit-zyrtar për futjen e të dhënave