Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Rezultati – Udhëheqës i  Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit në Departamentin Ligjor

Rezultati – Udhëheqës i  Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit në Departamentin Ligjor