Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sa është periudha e inkubacionit?

Periudha e inkubacionit, periudha e cila fillon me hyrjen në trup të virusit deri në shfaqjen e shenjave, mund të ndryshojë nga 1-7 ditë.