Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sa zgjat periudha e infektimit?

 Tek të rriturit 7 ditë, ndërsa tek fëmijët mund të zgjasë deri në 12 ditë.