Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sekretar Ekzekutiv/Koordinator për HIV/AIDS, TB

Sekretari ekzekutiv-kordinator_23102014

izvrsni sekretar-kordinator_23102014 Ser

Sekretari ekzekutiv-kordinator_23102014 (2) angl