Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sekretari-ekzekutive MKK-kordinator –

Sekretari-ekzekutive MKK-kordinator –