Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Sekretari Tolaj takoi të gjithë drejtorët e QKUK-së

Dr. Tolaj ka thënë se përpjekjet për rritje të buxhetit, përkundër insistimeve të shumta nuk duken shpresëdhënëse dhe me buxhetin për shëndetësi, të ngjashëm me atë që ishte më 2010, do të jetë vështirë të arrihen rezultate të mëdha dhe mbulim më i mirë i furnizimit me barna.

Në veçanti ai ka spikatur faktin se me buxhet për barna prej 18 milionë eurove, me mundësi shkurtimi, do të jetë tepër vështirë të sigurohet një mbulim më iI mirë me terapi i të sëmurëve, e sidomos duke ditur faktin se më pak se 2000 pacientë në Kosovë marri pjesën më të mirë të mjeteve me terapi, përfshirë këtu rreth 4 milionë që ndahen për citostatikë, 3. 5 milionë euro për pacientët në dializë, 1 milionë euro vaksinimi i rregullt, rreth 800.000 euro të sëmurët nga Skleroza Multiple, 250.000-300.000 të tjerët me Hepatit etj.

“Më pak se 2000 pacientë marrin 2/3 e buxhetit të barnave, ndërsa pjesa tjetër mbetet për të gjithë të sëmurët e tjerë” , theksoi Sekretari Tolaj.

Ai ka thënë se MSH pret që gjatë këtij viti Qeveria e Kosovës do ta dërgoj në Kuvend dhe do të miratohet Ligji për Sigurime shëndetësore, por e ka bërë të qartë se edhe pas miratimit të ligjit, nuk do të ketë gjenerim të menjëhershëm të mjeteve dhe efektet e këtij ligji do të ndihen pas tre katër apo pesë vjetëve.

Sekretari Permanent ka kërkuar rritjen e përgjegjësisë në të gjitha nivelet, është diskutuar për gjetjen e mënyrave për rritjen e mbledhjes së të hyrave vetanake, zhvillimin e partneritetit publiko –privat, decentralizimin në QKUK, subspecializimet dhe aspekte të tjera si ato të furnizimit me barna, shërbimet e reja dhe rritjen e fuqisë vepruese të atyre ekzistuese, etj.

Ajo çka ka kërkuar Sekretari Tolaj nga menaxherët në QKUK është që ta kenë parasysh faktin se si MSH, ashtu edhe QKUK dhe spitalet rajonale janë pjesë të të njëjtës shtëpi.  “Në këtë sistem jemi një.  Prandaj si telashet ashtu edhe sukseset janë të përbashkëta”, tha Tolaj.

Drejtorët e klinikave kanë raportuar për punën që po bëhet në klinika, duke theksuar aspektet e mira të furnizimit , por edhe mungesat aty ku janë.

Box:

80 raste me AH1N1

Në takimin e Kolegjiumit të QKUK-së, drejtori i Klinikës Infektive dr. Shemsedin Dreshaj ka raportuar se gjatë këtij sezoni të gripit pandemik A H1N1 , në Kosovë janë konfirmuar 80 raste me këtë virus, 10 me virusin e Influenza A.
“ Tre raste me AH1N1 janë duke u trajtuar në Mjekimin Intenziv”, tha ai.