Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shoqata e Endodontëve të Kosovës u antarësua në Shoqatën e Endodontëve të Europës (ESE)

Rëndësia e kësaj antarësie është se edhe Endodontët e Kosovës do të jenë të barabartë në këtë fushë në nivel evropian dhe botëror.
Me këtë aderim do të zhvillohet dhe afirmohet stomatologjia kosovare si dhe do të promovohen marrëdhënie ndërmjet shoqatave të ndryshmë nacionale, shoqatave apo grupeve të Endodontologjisë përbrenda Evropës dhe më gjërë.
Ndërsa nga data 24-26 shtator 2009 në Edinburg u mbajt kongresi Evropian i Endodotëve, i cili organizohet çdo 2 vjet nga ESE.
Në këtë kongres Shoqata jonë ka qenë e pranishme me 3 punime shkencore.