Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e konkursit – Drejtor Financiar i Bordit Drejtues i SHSKUK-së

Shpallja e konkursit – Drejtor Financiar i Bordit Drejtues i SHSKUK-së