Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e konkursit – Drejtor i Përgjithshëm i SHSKUK-së

Shpallja e konkursit – Drejtor i Përgjithshëm i SHSKUK-së