Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e konkursit për punëtor teknik në Depon Qendrore të Barnave në MSH

Shpallja e konkursit për punëtor teknik në Depon Qendrore të Barnave në MSH