Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e rezultateve

Shpallja e rezultateve – Klinikën Kardiokirurgjisë në QKUK