Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e rezultateve për Mjek në Burgun e Dubravës dhe Mjek në Ambulancën e Burgut në Lipjan

Shpallja e rezultateve për Mjek në Burgun e Dubravës dhe Mjek në Ambulancën e Burgut në Lipjan