Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e rezultateve për pozitat “Mjekë; Dentistë; Psikiatër; Psikologë dhe Infermierë” në Stacionarin e Burgut të Sigurisë së Lartë në Gërdovc

Shpallja e rezultateve për pozitat “Mjekë; Dentistë; Psikiatër; Psikologë dhe Infermierë” në Stacionarin e Burgut të Sigurisë së Lartë në Gërdovc