Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e rezultateve për pozitën “Drejtor i Përgjithshëm i SHSKUK-së”

Shpallja e rezultataeve për pozitën Drejtor i Përgjithshëm i SHSKUK-së