Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e rezultateve të konkurseve në FSSH

05 Zyrtar Ligjor-

05- Zyrtar i Farmacisë(2)

05- Zyrtar i farmacisë (3)

05- Zyrtar i personelit(4)