Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallja e rezultateve- Udhëheqës Divizioni i Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor

Shpallja e rezultateve- Udhëheqës Divizioni i Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor