Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Shpallje e rezultatit përfundimtar për pozitën e punë: Zyrtar për Promovim Shëndetësor

Zyrtar për Promovim Shëndetësor